TENSHIN ZENSOKU GERIMAWASHI ZUKI

HIJI ZUKI

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS
-HOJO UNDOU-

DAIKEN ZUKI

SHOUMEN GERI

HAJIKI UKE, CHUKEN ZUKI

KOI NO SHIPPO TATE UCHI

TENSHIN SHOUKEN ZUKI
SOKUTOU GERIUKE, SHUTOU, URA UCHI

SHOUMEN HAJIKI

TENSHIN KOUSOKU GERI

© International Uechi Ryu Karate Do Shubu Kai _Riera Basté 22 - 24, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain
Teléfono: 34 93 630 5344, e-mail: contacto@traditionaluechi-ryu.com

KOI NO SHIPPO YOKO UCHI